Ściana słupowo-ryglowa z izolacją termiczną MB-TT50

MB-TT50

Ściana słupowo-ryglowa o wysokiej izolacyjności termicznej

Izolacyjność termiczna Uf od 0,5 W/(m2K)

Przepuszczalność powietrza klasa AE 1350 Pa EN 12153:2004; EN 12152:2004

Wodoszczelność klasa RE 1800 Pa EN 12155:2004; EN 12154:2004

Odporność na obciążenie wiatrem 2700 Pa EN 12179:2004, EN 13116:2004

Ściana słupowo ryglowa z wysoką izolacją

System MB-TT50 to nowoczesna konstrukcja ściany słupowo ryglowej będąca odpowiedzią na coraz wyższe wymagania stawiane współczesnym systemom ścian izolacyjnych o wysokim stopniu wodoszczelności. System MB-TT50 posiada wiele unikatowych przymiotów strukturalnych, konstrukcyjnych, ekonomicznych wyróżniających go na tle innych systemów.
mb-tt50
polecają alufasadę

Rysunek techniczno-medialny

Wysoka efektywność energetyczna budynków ze ścianą  izolacyjną

Wysoki współczynnik izolacyjności termicznej umożliwia realizowanie projektów, w których kładzie się nacisk na wysoką efektywność energetyczną budynków. Szkielet konstrukcji nośnej ściany słupowo ryglowej w systemie MB-TT50 składa się z pionowych i poziomych profili o przekroju skrzynkowym. Odpowiednie połączenie akcesoriów pełniących funkcje izolacyjną i uszczelniającą daje końcowy efekt w postaci ściany o wysokim stopniu współczynnika wodoszczelności i izolacji termicznej.

Ważna cechą systemu jest możliwość montażu konstrukcji zarówno w klasycznym układzie – pionowych słupów i poziomych rygli jak i w układzie poziomy słup i pionowy rygiel co pozwala na optymalne wykorzystanie materiałów. Profile nośne skorelowane od strony wewnętrznej charakteryzują się stałą szerokością, która wynosi 50 mm. Zmontowane listwy dociskowe pełnią funkcję podtrzymującą szyby, a listwy maskujące o dowolnym kształcie konstrukcyjnym stanowią zewnętrzną stronę fasady.

Aluminiowo szklana ściana slupowo-ryglowa z izolacją termiczną

Tak zbudowaną ścianę słupowo ryglową łączy się z obiektem, za pomocą systemowych wsporników spełniających wymogi konstrukcyjne i nośność. Uniwersalną cechą charakteryzującą system MB-TT50 jest kompatybilne powiązanie z innymi systemami ALUPROF S.A.

W systemie MB-TT50 wyeliminowano pracochłonną obróbkę polegającą na podcinaniu rygla, co znacznie uprościło proces prefabrykacji konstrukcji. Do połączenia profili konstrukcyjnych służą intencjonalnie zaprojektowane łączniki, których zadaniem jest przenoszenie obciążeń między poszczególnymi elementami. Wszystkie połączenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami statyki, a nośność połączeń dobierać według wytycznych podanych w katalogu branżowym.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy konstrukcji słupowo ryglowej, konieczne jest wykonanie dylatacji połączeń, których głównym zadaniem jest zrównoważenie ruchów poziomych i pionowych elewacji spowodowanych rozszerzalnością termiczną profili aluminiowych oraz odkształceniami konstrukcji nośnej budynku do której elewacja jest zamocowana.

Połączenia dylatacyjne likwidacją także niedokładności wymiarowe elementów oraz błędy montażowe. Pionowe połączenia dylatacyjne fasady mogą być realizowane za pomocą słupów połówkowych lub też z wykorzystaniem połączenia słupa z ryglem przy jednoczesnym wykonaniu podłużnych otworów w ryglu. Poziome połączenie dylatacyjne słupa wykonuje się przy użyciu łącznika słup ze słupem oraz odpowiednie jego zamocowanie do wsporników kotwiących ścianę fasady do konstrukcji obiektu.

Cart 0 items0