Zawieszane izolowane lekkie ścianki osłonowe – MB-SR50N HI

MB-SR50N HI+

Ściana słupowo-ryglowa o wysokiej izolacyjności termicznej

Przepuszczalność powietrza AE 1200 Pa

Wodoszczelność RE 1200 Pa EN 12154

Odporność na uderzenie I5/E5 EN 14019

Izolacyjność termiczna Uf od 0,59 W/(m2K)

KONSTRUKCJA LEKKIEJ ŚCIANKI OSŁONOWEJ

Rozwiązanie systemowe – MB-SR50N HI+ wykorzystywane jest w projektach obejmujących organizację lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego w skład którego wchodzą dachy, świetliki i inne szeroko rozumiane konstrukcje przestrzenne. Schemat konstrukcji nośnej składa się z pionowych słupów i poziomych rygli skonstruowanych z kształtowników aluminiowych o przekroju skrzynkowym, zgrabnie połączonych ze sobą oraz dodatkowego uzbrojenia pełniącego funkcje uszczelniające bądź zespalające.

MB-sr50n-hi

Rysunek techniczno-medialny

Wspornikowa budowa lekkiej ścianki osłonowej

Komplet zestawu rygli tworzą dwa zróżnicowane profile o różnych parametrach wytrzymałościowych dopuszczonych do stosowania w połączeniach słup-rygiel. Profile konstrukcyjne skorelowane od strony wewnętrznej elewacji, odznaczają się stałą szerokością równą 50 mm. Listwy dociskające i podtrzymujące szyby oraz listwy kamuflujące o dowolnym konstrukcji stanowią zewnętrzną stronę fasady. Elewację łączy się z obiektem, za pomocą systemu wsporników o odpowiedniej predestynacji i nośności. Cechą reprezentatywną systemu MB-SR50N HI+ jest skrupulatna fuzja z innymi systemami fasadowymi i okienno-drzwiowymi stosowanymi przez ALUPROF S.A.

Do zespolenia profili posłużą programowo zaprojektowane łączniki. Do zespolenia słupa z ryglem stosuje się łączniki typu T. Zasadniczą funkcją tych łączników jest przenoszenie obciążeń między poszczególnymi elementami budowanej konstrukcji. W połączeniach słupa ze słupem stosuje się łączniki słupa, oraz niezbędne akcesoria systemowe zapewniające szczelność połączenia. Wszystkie połączenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami statyki a nośność połączeń słup-rygiel dobierając akcesoria wg. wytycznych podanych w katalogu branżowym. W celu osiągnięcia optymalnej izolacji termicznej, akustycznej oraz ułatwienia montażu fasady w systemie MB-SR50N HI+ zastosowano izolator z materiału LDPE, który daje bardzo dobrą izolację termiczną, a jego kształt zapewnia właściwe prowadzenie blacho-wkręta w trakcie szklenia fasady.

Separacja w izolowanych ściankach osłonowych

W celu zapewnienia prawidłowej pracy zbudowanej konstrukcji, niezbędne jest wykonanie połączeń separacyjnych, których głównym zadaniem jest kompensacja ruchów poziomych i pionowych fasady spowodowanych rozszerzalnością termiczną profili aluminiowych oraz odkształceniami konstrukcji nośnej budynku do której fasada jest zamocowana.

Połączenia dylatacyjne neutralizują także tolerancje wymiarowe składowych zestawu oraz niedokładności montażowe. Pionowe połączenia dylatacyjne mogą być realizowane za pomocą słupów systemowych lub też z wykorzystaniem połączenia słup-rygiel przy jednoczesnym wykonaniu podłużnych otworów w ryglu. Poziome połączenie dylatacyjne słupa wykonuje się przy użyciu specjalnego łącznika w systemie słup-słup oraz odpowiednie jego zamocowanie do wsporników kotwiących fasadę elewacji do ściany.

Odwodnienie i przewietrzanie fasady

Prawidłowy sączkowanie i wentylację fasady uzyskuje się dzięki zastosowaniu zunifikowanej nakładki pomiędzy słupem i ryglem umożliwiającego kaskadowe odwodnienie i przewietrzanie wrębów szybowych oraz wykonanie otworów wentylacyjno-drenażowych w listwach dociskowych i maskujących. Drenaż i wentylacja fasady odbywa się poprzez systemowe odwodnienie i wentylację fasady wykorzystujące specjalnie do tego celu zaprojektowane kanały w słupach i ryglach.

Tafle szklane lub inne wypełnienia zamocowane są z pomocą listwy dociskowej do słupów i rygli. W celu zachowania wysokiej szczelności szyb lub wypełnień od strony zewnętrznej fasady stosuje się dwie pojedyncze uszczelki wykonane z EPDM. Uszczelnienia przyszybowe na słupach i ryglach od strony wewnętrznej również wykonane są z EPDM. Mają możliwość zmiany swojej wysokości odpowiednio do grubości zastosowanego szklenia lub wypełnienia. Dobór elementów uszczelniających oraz elementów mocowania szkła należy ustalić według tabeli szklenia zamieszczonej w katalogu branżowym.

Cart 0 items0