Frontowa konstrukcja ścian osłonowo ryglowych MB-SR60N

SYSTEM FRONTOWEJ ŚCIANY OSŁONOWO RYGLOWEJ

Przepuszczalność powietrza do AE 1350 EN 12152
Wodoszczelność do RE 1500 EN 12154
Odporność na obciążenie wiatrem 2,4 kN/m EN 13116
Odporność na uderzenie I5/E5 EN 14019

Konstrukcja ściany osłonowo ryglowej

System MB-SR60N asygnowany jest do tworzenia konstrukcji lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego oraz tworzenia połaci dachowych, świetlików i innych konstrukcji rozległych. Szkielet konstrukcji nośnej składa się z pionowych słupów i poziomych rygli  w postaci kształtowników aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio zespolonych ze sobą oraz akcesoriów pełniących funkcje eliminujące mostki termiczne bądź zespalające.
mb-sr60n
polecają alufasadę

Rysunek techniczno-medialny

Aluminiowa fasada  frontowo filarowa

Kształtowniki nośne zestandaryzowane od strony wewnętrznej fasady, charakteryzują się stałą szerokością równą 60 mm. Listwy dopychające stabilizujące szyby oraz listwy maskujące o nieskrępowanym kształcie stanowią zewnętrzną stronę fasady. Przygotowaną fasadę łączy się z obiektem za pomocą systemowych wsporników o odpowiednich parametrach i przeznaczeniu, dobranych do projektowanej nośności. Cechą charakterystyczną systemu MB-SR60N jest zbieżne podobieństwo z innymi systemami frontonu filarowo ryglowego okien i drzwi jak ALUPROF S.A.Do zespolenia profili służą specjalnie skonstruowane łączniki. Do konsolidacji słupa z ryglem stosuje się łączniki typu T. Zasadniczą funkcją tych połączeń jest przenoszenie obciążeń między poszczególnymi elementami konstrukcji. Natomiast w połączeniach słupa ze słupem wykorzystuje się  systemowe łączniki słupowe wraz z koniecznymi akcesoriami gwarantującymi szczelność połączenia. Wszystkie wiązania należy wykonać zgodnie z wyznacznikami statyki charakteryzującej nośność połączeń słup-rygiel, a parametry dobrać w oparciu o dostępny katalog branżowy. W celu osiągnięcia optymalnej izolacji termicznej, akustycznej oraz ułatwienia montażu fasady w systemie MB-SR60N zastosowano izolator z materiału HPVC. W systemie przewidziany jest również wariant o podwyższonej izolacyjności termicznej MB-SR60N HI+ w którym zastosowano izolator z materiału LDPE. Kształt obu wersji izolatorów zapewnia właściwe prowadzenie wkręta w trakcie szklenia fasady. W celu zapewnienia optymalnej pracy konstrukcji, konieczne jest wykonanie połączeń dylatacyjnych, których newralgicznym zadaniem jest kompensacja ruchów poziomych i pionowych elewacji spowodowanych rozszerzalnością termiczną profili aluminiowych oraz odkształceniami konstrukcji nośnej budynku do której fasada jest zamocowana. Łączniki dylatacyjne kompensują także tolerancje wymiarowe elementów oraz nieprecyzyjność montażową.Pionowe połączenia dylatacyjne realizowane są z wykorzystaniem połączenia słup-rygiel przy jednoczesnym wykonaniu podłużnych otworów w ryglu. Poziome połączenie dylatacyjne słupa wykonuje się przy użyciu łącznika słup-słup oraz przez odpowiednie jego zamocowanie do wsporników kotwiących fasadę do ściany.

Niestandardowe ścianki osłonowe

Ściana osłonowa jest definiowana jako cienka, zwykle aluminiowa ściana, zawierająca wypełnienia ze szkła, metalowych paneli lub cienkiego kamienia. Szkielet jest mocowany do konstrukcji budynku i nie przenosi obciążeń stropu ani dachu budynku. Obciążenia wiatrowe i grawitacyjne ściany osłonowej są przenoszone na konstrukcję budynku, zazwyczaj na linii podłogi.Systemy ścienne z ramą aluminiową sięgają lat 30-tych XX wieku i rozwinęły się szybko po II wojnie światowej, kiedy dostęp do aluminium  w raz rozwojem techniki stał się powszedni. Systemy ścian osłonowych obejmują zarówno standardowe systemy katalogowe producenta, jak i wyspecjalizowane ściany niestandardowe. W miarę wzrostu powierzchni ściany niestandardowe stają się konkurencyjne cenowo w porównaniu ze standardowymi systemami. Takie rozwiązania wymagają specjalistycznego opracowania  projektu w zakresie systemów standardowych i niestandardowych. Zaleca się zatrudnienie konsultantów posiadających doświadczenie w projektowaniu niestandardowych ścian osłonowych dla projektów, które zawierają system MB-SR60N.
Cart 0 items0