Osłonowa ściana słupowo-ryglowa MB-SR50N

SYSTEM OSŁONOWEJ ŚCIANY SŁUPOWO RYGLOWEJ

Izolacyjność termiczna Uf od 0,6 W/(m2K)
Przepuszczalność powietrza AE 1200
Wodoszczelność RE 1200 EN 12154
Odporność na uderzenie I5/E5 EN 14019

OPIS TECHNICZNY SYSTEMU

System MB-SR50N wyznaczony jest do konstruowania i wznoszenia lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego w zakresie wypełnień dachów, świetlików i innych konstrukcji trójwymiarowych. Zwykle konstrukcja nośna składa się z pionowych słupów i poziomych rygli – kształtowników aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio ze sobą połączonych, oraz akcesoriów pełniących funkcje uszczelniające i zespalające.  Asortyment rygli tworzą dwie grupy profili  o różnych parametrach wytrzymałościowych, dopuszczonych do stosowania w połączeniach – słup-rygiel.

MB-SR50N
polecają alufasadę

Rysunek techniczno-medialny

Profile konstrukcyjne nośne są skorelowane od strony wewnętrznej fasady i charakteryzują się stałą szerokością regularną równą 50 mm. Listwy dociskowe podpierające szyby oraz listwy maskujące o uznaniowym kształcie stanowią zewnętrzną stronę elewacji. Fasadę łączy się z obiektem, za pomocą systemu wsporników o odpowiedniej predestynacji i nośności. Cechą charakterystyczną systemu MB-SR50N jest ścisły związek z innymi systemami fasadowymi i okienno-drzwiowymi ALUPROF S.A.

Do połączenia profili lekkich ścian osłonowych służą intencjonalnie zaprojektowane łączniki. Do połączenia słupa z ryglem stosuje się łączniki typu T. Newralgiczną funkcją tych łączników jest przenoszenie obciążeń między poszczególnymi elementami konstrukcji. W połączeniach konstrukcji słupa ze słupem wykorzystuje się łączniki słupa wraz z niezbędnymi akcesoriami zapewniającymi nieprzesiąkliwość połączenia. Wszystkie połączenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami statyki, a nośność połączeń słup-rygiel dobierać według wytycznych podanych w branżowym katalogu.

W celu osiągnięcia optymalnej izolacji termicznej i akustycznej ścianki osłaniającej, oraz ułatwienia montażu fasady w systemie MB-SR50N zastosowano modelowy i niezawodny izolator z materiału HPVC, który daje dobrą izolację termiczną oraz zapewnia właściwe prowadzenie blachowkrętów  w trakcie szklenia fasady. Dla zapewnienia prawidłowej pracy konstrukcji ściany osłonowej, niezbędne jest wykonanie połączeń dylatacyjnych, których głównym zadaniem jest kompensacja ruchów poziomych i pionowych elewacji spowodowanych rozszerzalnością termiczną profili aluminiowych oraz odkształceniami konstrukcji nośnej budynku do której fasada jest zamocowana. Połączenia dylatacyjne kompensują także tolerancje wymiarowe elementów konstrukcji oraz niedokładności montażowe.

Pionowe połączenia dylatacyjne aluminiowych ścian osłonowych mogą być realizowane za pomocą słupów montażowych lub też z wykorzystaniem połączenia słup-rygiel przy jednoczesnym wykonaniu podłużnych otworów w ryglu. Poziome zespolenia dylatacyjne słupa wykonuje się przy użyciu łącznika słup-słup oraz odpowiednie jego zamocowanie do wsporników kotwiących fasadę do ściany.

Aluminiowe panele ścienne mają wiele zalet, takich jak niewielka waga, wysoka wytrzymałość, wodoodporność, ochrona przed porostami, zapobieganie pożarom, zapobieganie korozji, dobra wydajność przetwarzania, niskie koszty konserwacji i długa żywotność. Aluminiowe ściany osłonowe można przetwarzać w różne łuki i kontury, a powierzchnię można natryskiwać w różnych kolorach, tworząc na ścianie wszelkiego rodzaju piękne wzory. Kombinacje aluminiowych paneli ściennych i szklanej ściany osłonowej lub innych materiałów sprawiają, że obiekt nabiera szlachetności i elegancji.

Cart 0 items0