Okna i drzwi z trójkomorową przegrodą izolacyjną MB-86 ST SI AERO

System okienno drzwiowy z przegrodą izolacyjną

Izolacyjność termiczna UW od 0,72 W(m2K)
Przepuszczalność powietrza okna KLASA 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelność okna KLASA E 1500 Pa PN-EN 12208:2001
Odporność na obciążenie wiatrem okna KLASA C5

Trójkomorowa przegroda  izolacyjna

System okienno-drzwiowy z izolacyjną przegrodą termiczną – MB-86 służy do wykonywania elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej, np.: różnych typów okien, drzwi, wiatrołapów, ogrodów zimowych, witryn sklepowych i konstrukcji przestrzennych, którą charakteryzuje wysoka izolacja termiczna, akustyczna oraz hermetyczność na działanie wodę i powietrze. Ma zastosowanie przy budowie domów pasywnych. System z przegrodą izolacyjną spełnia wszelkie wymagania dotyczące ekonomizacji energii i ochrony środowiska. Parametry okien, drzwi i wszelkiej zabudowy wykonane z komponentów w systemie MB-86 przekraczają wymagania rygorystycznych, obowiązujących przepisów i norm w tym zakresie.

MB-86-st-si-aero

Rysunek techniczno-medialny

Trójkomorowy system okienno-drzwiowy

Głębokość konstrukcyjna kształtowników ościeżnicy okna wynosi: 77 mm, a skrzydła: 86 mm. Drzwiowe kształtowniki konstrukcyjne ościeżnicy i skrzydła mają odpowiednio po 77 mm. Tak zaprojektowane  głębokości kształtowników skrzydła i ościeżnicy dają efekt jednolitej płaszczyzny od strony zewnętrznej przy zamkniętych drzwiach. Odpowiednio dobrane przekroje kształtowników ościeżnicy okiennej i drzwiowej pozwoliły również osiągnąć zlicowany efekt skrzydeł z ościeżnicą od strony wewnętrznej. Przekroje profili stosowanych w systemie przegrodowo izolacyjnym mają konstrukcję trzykomorową, gdzie centralną komorę stanowi wnęka izolacyjna zlokalizowana pomiędzy kształtowymi przekładkami termicznymi o wybranej szerokości wynoszącej 43, 42 lub 30,5 mm. Systemowe rozwiązanie umożliwia uzyskanie, bez zmiany podstawowych profili i akcesoriów, 3 (w przypadku okien) lub 4 (w przypadku drzwi) wariantów konstrukcji różniących się izolacją termiczną. W pierwszym wariancie – MB-86 ST pustą komorę zlokalizowano w centralnej wewnętrznej części profili zespolonych, między przekładkami termicznymi, które cechuje najniższa wartość izolacji termicznej. Warianty (MB-86 SI oraz MB-86 SI+) z przegrodą, między przekładkami termicznymi, dzielącą wewnętrzną komorę powietrzną na 2 części mają wyższą izolację termiczną. Wariant okien i drzwi z komorą centralną wypełnioną specjalnym wkładem izolacyjnym (MB-86 AERO) cechuje najwyższa izolacja. Dzięki wielowariantowej konstrukcji uzyskano możliwość zaspokojenia różnorodnych potrzeb użytkowników, zachowując jednocześnie niskie koszty składowania magazynowego elementów składowych systemu oraz obniżono koszty produkcji okien i drzwi.

W wersji MB-86 AERO zamontowano progresywne wkłady z materiału o najwyższej izolacyjności termoizolacyjnej.  Rozwiązanie z przegrodą izolacyjną jest pierwszym na świecie rozwiązaniem stosowanym w budowie aluminiowych okien i drzwi, w których zastosowano tak doskonały materiał. Współczynniki przenikania ciepła profili  okien i drzwi osiągają doskonałe wartości stawiają ten system wśród zdecydowanych liderów rynku w tej kategorii. Wysoka szczelność na przenikanie wody i infiltrację powietrza oraz doskonała izolacyjność termiczna możliwa jest do uzyskania między innymi dzięki specjalnym kształtom dwu-komponentowej uszczelki centralnej z budowaną komórkową częścią izolacyjną oraz specjalnie skonstruowanym uszczelkom przyszybowym i przymykowym.

Szczelność trójkomorowego systemu okienno drzwiowego

Zdecydowaną większość uszczelek przyszybowych i przymykowych wewnętrznych montuje się w sposób ciągły, bez przycinania w narożach, łącząc końce uszczelek w połowie długości górnych poprzeczek ram okien i drzwi. Uszczelkę środkową okien przycina się pod kątem 45° i klei w narożach lub pod kątem 90° i wkleja do gumowego narożnika. Można zastosować również uszczelkę centralną w formie wulkanizowanej ramki. Taki system montażu uszczelek daje gwarancję bardzo dobrą szczelność na przenikanie wody i powietrza. Listwy przyszybowe o kształcie zamkniętym, zarówno w wersji Standard jak i Prestige, pozwalają na wytrzymałe zamocowanie wypełnień bezpiecznych, co znacznie ułatwia uzyskanie konstrukcji antywłamaniowych. W listwach tych mocuje się alokacyjne wałki z EPDM, które ułatwiają montaż listew maskujących w ramie okna lub drzwi.

Uszczelki przyszybowe wewnętrzne są głęboko osadzone w listwach przyszybowych, stąd też są mało widoczne optycznie od strony wewnętrznej. Gama realnych do zaszklenia grubości szyb dla ościeżnicy okna i skrzydła drzwi wynosi od 13 do 61 mm, natomiast dla skrzydła okna  wynosi od 22 do 70 mm. Szeroki zakres zaszklenia pozwala na montaż wszystkich dostępnych na rynku typów szyb dwukomorowych, akustycznych lub antywłamaniowych.  Wykorzystanie rutynowych rowków okuciowych typu „Euro” pozwala na montaż powszechnie dostępnych na rynku okuć zarówno przeznaczonych dla okien aluminiowych drewnianych jak i tworzywowych. W oknach i drzwiach systemu z przegrodą izolacyjną można stosować zawiasy niewidoczne lub tradycyjne oraz klamki z widoczną rozetą lub bezrozetowe.  Odwodnienie profili można zrealizować w wersjach krytej lub widocznej z dekoracyjną zaślepką.

Cart 0 items0